PersonalTuning Therapie: Hersteltechniek

Home

PersonalTuning Therapie is een krachtige fysio/ademtherapiemethode die leidt tot sterk herstel bij Fibromyalgie (FMS), Chronisch Vermoeidheid Syndroom(CVS), Prikkelbare Darm Syndroom(PDS) en onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

 

PersonalTuning wordt aanbevolen door de reumatologen dr. E.N. Griep (promotieonderzoek 2000: Fibromyalgie Syndroom) en mevr. drs. H. Griep-Wentink in Sneek en Emmeloord, en verschillende reumatologen, psychologen en huisartsen in Noord Nederland. Dr. E.N. Griep en mevr. drs. H. Griep-Wentink hebben in PersonalTuning Therapie de herstelmethode gevonden waar al lang op gewacht werd.

 

Facebookpagina's: personal tuning therapie,  hypermobiliteitssyndroom

 

 

 

            PersonalTuning inzichten bij Fibromyalgie, CVS, en Psycho-Somatiek

 

                                                        SYMPATICO-DOMINANTIE IS DE SLEUTEL 

 

Wanneer je over langere tijd Stress ervaart, door iets wat er in je lichaam gebeurt op basis van verstoring van de doorbloeding, ongeval, ziekte of voedselproblemen, maar ook evt. door langdurige Stress in je leefomgeving, kan er iets 'misgaan' in je lichaam dat uiteindelijk ervoor kan zorgen dat je op een dag de diagnose Fibromyalgie krijgt.

 

Stress brengt een Stress-reactie (Adrenaline) op gang in het lichaam, met de daarbij behorende Stress-Respons-reactie: fight/flight reactie, en de daaropvolgende Cortisol productie om de Adreneline weer te 'blussen'.  

Wanneer je langere tijd 'op je tenen' loopt wordt raakt de Stress-Respons-reactie die het lichaam maakt om de Adrenaline 'te blussen', uitgeput.

Hierdoor blijft het lichaam in de 'alarmstand' staan, terwijl de normale Responsreactie uitblijft. Het Respons-Systeem is de kluts kwijt, en je staat dan in een constante staat van 'alertheid' zonder dat je lichaam daar iets mee kan.Dit heet Sympatico-Dominantie.

In een uiterste vorm hiervan krijg je de diagnose FMS. Deze toestand ligt ook veelal aan de basis van CVS, depressie, en vele Psycho-Somatische klachten, en geeft een vermindering van Immuunkracht. Ook loop je daarbij meer kans om Auto-Immuun aandoeningen uit te lokken. Deze positie is therapie-resistent: medicaties en methodes om te leren ontspannen hebben nauwelijks effect. De 'klem' is té sterk.  

Deze disbalans heet op neuro-vegetatief niveau: Sympatico-Dominantie, met daarbij een uitblijvende Parasympatische activiteit.(Ons autonome zenuwstelsel (vegetatieve systeem) kent twee kanten: Parasympaticus: herstel, afvoer van afvalstoffen, rust, aandacht aan jezelf. En (ortho) Sympaticus: actie, stress, overleefreacties, aandacht op de omgeving)

 

Er is dus dringend behoefte aan vermindering van de Sympaticus activiteit, en dit kan door:

-hestellen Bio-Logistiek

-doorbreken van de Sympatico-Dominantie

-het uitlokken van Parasympatische activiteit.

 

Bij PTT verbeteren we de Bio-Logistiek, en wenden de geneeskracht van de adem aan om de impasse te doorbreken. Je eigen lichaam is het geneesmiddel dat we nodig hebben om de Sympatico-Dominantie te doorbreken. 

 

PersonalTuning is een zelfgeneesmiddel, waarbij indien nodig komplementaire Osteopatie of Psychotherapie wordt geadviseerd. 

 

                          PersonalTuning is een zelf-genees-methode